• Artikelenreeks over moderne publieke organisaties

  Dit is een artikelenreeks over moderne publieke organisaties. De auteurs maken naast hun eigen kennis en ervaring gebruik van de inzendingen voor de Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar en data van het grootschalige benchmarkprogramma Vensters voor Bedrijfsvoering. Doel is het verspreiden van kennis over het optimaliseren van publieke organisaties. De artikelen zijn mede tot stand gekomen met behulp van de input van het Vensters-team en directieleden vanuit het Vensters-netwerk.

  9 - Kosten & kansen van ICT

  In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de opkomst van digitalisering en data waardevolle mogelijkheden biedt voor publieke organisaties. Van het slimmer vegen van de straat en scanauto’s voor parkeercontroles tot e-loketten. ICT en informatievoorziening verschuiven steeds meer van overhead- naar primaire functies: van het ondersteunen van ambtenaren naar het uitvoeren van taken en daarmee het bieden van maatschappelijke waarde. Gek genoeg moeten ICT-verantwoordelijken praten als Brugman voor extra budget. Een rondgang bij gemeenten leert dat de ICT-kosten onder een vergrootglas liggen. Het gesprek over het belang ervan ontaardt al snel in een Babylonische spraakverwarring. Er is behoefte aan een helder verhaal over de bijdrage van ICT aan maatschappelijke opgaven, onderbouwd met cijfers. In dit artikel bieden we hiervoor de ingrediënten.

  Lees het artikel

  8 - Zes urgente kwesties die vragen om uw visie

  Door de toenemende complexiteit en dynamiek vereist het succesvol leiden van een publieke organisatie veel meer kennis dan tien jaar geleden. Van de directie wordt op talrijke gebieden een visie en voorbeeldrol verwacht. Bedrijfsvoering is meer dan ooit voer voor de directietafel. Zeker wanneer er straks ook nog bezuinigd moet worden.

  Vanuit Vensters voor Bedrijfsvoering helpen wij directie- en managementteams met een benchmark, duiding van de resultaten voor de eigen organisatie en met een netwerk van collega-organisaties om van te leren. In dit jubileumartikel gaan we in op de belangrijkste vraagstukken voor de nabije toekomst. En we geven handvatten op basis van onze artikelenreeks.

  Lees het artikel

  7 - Eerste aanpak datagedreven werken zonder Engelse termen

  Lees het artikel

  6 - Handvatten voor een schokbestendige publieke organisatie

  Lees het artikel

  5 - Hogere productiviteit van de overheid: wenselijk en haalbaar

  Lees het artikel

  4- Het Nieuwe Werken: van beknibbelen naar richting en ruimte geven

  Lees het artikel

  3- In vier stappen naar een duurzame organisatie

  Lees het artikel

  2- Hoe opgavegericht werken wij eigenlijk?

  Zeven interventies voor een effectieve organisatie

  Lees het artikel

  1 - Hebben wij de basis eigenlijk wel op orde?

  Zes interventies op basis van goede praktijken (en minder goede)

  Lees het artikel