• Dashboard Gemeentefinanciën

  De financiële positie van gemeenten staat onder druk. Uitgaven stijgen en tegelijkertijd neemt de onzekerheid over de inkomsten toe. De huidige situatie vraagt om inzicht in financiën zodat de positie van gemeenten verbeterd kan worden. Met dit dashboard krijgen gemeenten inzicht in financiële indicatoren en kunnen zij deze informatie eenvoudig vergelijken met andere gemeenten.

  Dashboard Gemeentefinanciën

  Het dashboard Gemeentefinanciën geeft inzicht in de omvang van de baten en lasten per inwoner van een gemeente, zowel voor de begroting als voor de jaarrekening. Essentiële vragen over de exploitatie worden daarmee beantwoord. Denk aan vragen als: Voor welke taakvelden maakt mijn gemeente hogere kosten dan andere? In welke sectoren is de inhuur relatief hoog? Op welke thema’s zetten we verhoudingsgewijs veel eigen personeel in? En hoe hoog is de lokale belastingdruk?

  Het dashboard Gemeentefinanciën bevat cijfers van alle gemeenten in Nederland sinds 2016 en is gebaseerd op de open data die via Iv3 worden ontsloten door het CBS. Het dashboard bestaat uit gedetailleerde inzichten van diverse kosten-en batencategorieën per taakveld en subveld. Referentiegroepen kunnen handmatig worden gekozen en aangepast. Zo vergelijk je altijd met een groep die relevant is voor jouw gemeente.

  De Benchmark Gemeentefinanciën is ook onderdeel van het dashboard Gemeentefinanciën van Waarstaatjegemeente.nl.

  Aan de slag met het dashboard Gemeentefinanciën

  Interesse? Neem contact op