• Datagedreven werken: waarom is het belangrijk en wat is ervoor nodig?

  Datagedreven werken is een ontwikkeling waar je niet meer omheen kunt. Door datagedreven te werken kunnen organisaties betere en beter onderbouwde beslissingen nemen én beter aansluiten op de behoeften van klanten of de maatschappij. Nieuwsgierig hoe jouw organisatie datagedreven kan werken? 

  Datagedreven werken
  We spreken van een datagedreven overheidsorganisatie als de organisatie data gebruikt bij het doen van werk. Daarbij gaat het om goed gebruik maken van beschikbare data om beleidskeuzes te onderbouwen, maar ook om effecten op een doelmatige manier te volgen.

   

   

  Waarom datagedreven werken?
  De hoofdreden om datagedreven te willen werken, is om betere en beter onderbouwde beslissingen te nemen en als organisatie beter aan te sluiten op behoeften van klanten of de maatschappij.

   

  Herken je dit?
  In jouw organisatie…

  • Is er een wirwar aan rapportages, bijvoorbeeld binnen het sociaal domein.
  • Neemt het maken van rapportages veel tijd in beslag.
  • Is het opstellen van goede rapportages ingewikkeld.
  • Worden beslissingen gemaakt op basis van een onderbuikgevoel.
  • Duurt het nemen van beslissingen nodeloos lang.

   

  Hoe werk je datagedreven?

  • Breng strategische vraagstukken in kaart en ga na welke informatiebehoefte daaruit ontstaat.
  • Breng basisregistratie op orde en borg het databeheer.
  • Ontsluit informatie voor medewerkers.
  • Train vaardigheden van medewerkers om data te vertalen naar zinvolle inzichten.
  • Zorg dat medewerkers in staat zijn datagedreven te werken.
  • Waarborg het datagedreven werken.

   

  Welke voorwaarden gelden er?

  • Goede kwaliteit data.
  • Goede interpretatie en analyse van data.
  • Waarborgen van privacy en beveiliging.
  • Goed beheren van data.

   

  Begin met waar je buikpijn vaak krijgt, zoals…
  De betaaldiscipline van je organisatie, zoals hieronder weergegeven in een figuur uit het Venster-dashboard.

  written by: