• In hoeverre is de basis van jouw organisatie op orde?

  Is de basis van jouw organisatie op orde? Organisaties die de basis op orde hebben, zijn in staat te voorkomen dat dingen misgaan. Toch kijken veel organisaties pas naar hun basis wanneer het kwaad al geschied is. Start daarom het gesprek hierover en houd het op gang. De kunst is immers om de put al te dempen nog voordat het kalf verdronken is. Maar hoe doe je dat?

  De basis op orde kan het beste worden gedefinieerd als een goede bedrijfsvoering in de meest brede zin van het woord. Organisaties die de basis op orde hebben, zijn in staat te voorkomen dat dingen misgaan.

   

   

  Herken je dit?
  In jouw organisatie…

  • Word je verrast door tekorten.
  • Loopt het in-, door- en uitstroomproces niet soepel.
  • Is de P&C-cyclus nodeloos langdurig en ingewikkeld.
  • Scoort het medewerkersonderzoek laag en zijn er overmatig veel bezwaar-en beroepsprocedures.
  • Komen de collegevoorstellen moeizaam tot stand.

  Wat is je huidige situatie?
  Stel jezelf de volgende vragen:

  • Hoe verhoudt mijn organisatie zich tot de omgeving?
  • Wat is het overheadpercentage en wat zijn de ICT-kosten van mijn organisatie?
  • Is de verhouding tussen inhuur en bezetting in mijn organisatie in balans?
  • Op welke plekken huurt mijn organisatie in?
  • Voert mijn organisatie een medewerkersonderzoek uit, en zo ja: wat is de score?

  Hoe nu verder?
  Zet in op de volgende acties:

  • Bewaak zowel de harde als zachte kant van de interne beheersing.
  • Bied heldere kaders en regels.
  • Houd deze kaders levend.
  • Zet periodiek een aantal brede meetinstrumenten in.
  • Leer van successen en fouten op het gebied van informatievoorziening en ICT.
  • Vergelijk je organisatie met andere organisaties om te leren.

   

  Het Venster-dashboard
  Wil jij de basis van jouw organisatie op orde krijgen? Met het Venster-dashboard vergelijk je eenvoudig je eigen managementinformatie met die van andere deelnemers. Venster voor Bedrijfsvoering helpt publieke organisaties hun bedrijfsvoering te vergelijken met andere deelnemers.

  written by: