• Wie doen er mee?

    Meer dan 120 publieke organisaties maken jaarlijks gebruik van Vensters

    De kaart toont de gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties die deelnemen of tot nu toe hebben deelgenomen aan Vensters voor Bedrijfsvoering. In elke sector is er ruim voldoende vergelijkingsmateriaal. Binnen de deelnemersgroep is een grote diversiteit, zodat er altijd een deelnemer is waarmee je de eigen organisatie kunt vergelijken om te komen tot interessante informatie.

    Ook meedoen?