• Hoe geef je vorm aan hybride werken?

  Sinds de coronapandemie werken mensen meer dan ooit thuis. Organisaties staan daardoor opnieuw voor de vraag hoe ze willen sturen. Want hoe geef je op een passende manier vorm aan hybride werken? Die vraag valt en staat met het creëren van een optimaal werkconcept dat werkt, boeit en bindt.

   

  Wat is hybride werken?

  Hybride werken is een manier van werken waarbij medewerkers de ruimte krijgen en hebben om bewuste keuzes te maken in hoe, wanneer, met wie en waar wordt samengewerkt.
  De sturing van hybride werk vraagt om een goed werkconcept dat medewerkers richting, ruimte en goede faciliteiten biedt.

  Een duurzame organisatie werkt aan elk van deze thema’s en maakt een integrale afweging tussen kosten en effecten van de maatregelen. Duurzaamheid vraagt om een integrale aanpak.

   

  Herken je dit?

  In jouw organisatie…

  • Kunnen medewerkers zich niet meer goed concentreren op kantoor.
  • Zijn vergaderruimtes al maanden van tevoren volgeboekt.
  • Werken medewerkers nog maar twee dagen per week op kantoor.
  • Nemen medewerkers vanuit huis deel aan teammeetings en vergaderingen.
  • Verloopt hybride vergaderen moeizaam.

   

  Hoe faciliteer je hybride werken?

  •  Bied goede faciliteiten qua werkomgeving, vergadervoorzieningen en ICT.
  • Betrek medewerkers bij vorming en bepaling van de inrichting.
  • Voer gesprekken met medewerkers over passende werkconcepten.
  • Bied goede interne dienstverlening vanuit de gehele bedrijfsvoering.
  • Geef aandacht aan ‘gedeelde waarden’.
  • Zorg voor voldoende vrijheden wat betreft hybride werken.

   

  Het resultaat van hybride werken is dat…

  • Resultaten worden behaald.
  • Ziekteverzuim daalt.
  • Bevlogenheid van medewerkers stijgt.
  • Tevredenheid over de werkplek groeit.
  • Apparaatskosten beheersbaar zijn.
  • Overhead minder snel stijgt.

   

  Hoe meet je die resultaten?
  Wil je meer weten over hoe je op een passende manier vorm geeft aan hybride werken binnen jouw organisatie? Met het Venster-dashboard vergelijk je eenvoudig je eigen managementinformatie met die van andere deelnemers. Venster voor Bedrijfsvoering helpt publieke organisaties hun bedrijfsvoering te vergelijken met andere deelnemers. Leren door vergelijken.

  written by: