• Wij zijn Vensters

  Het kernteam van Vensters zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van de instrumenten. Het team bestaat uit medewerkers van ICTU en VNG Realisatie.

  Meer informatie

  Bij Vensters zijn wij ervan overtuigd dat de publieke sector (nog) beter kan presteren door kennis van en ervaring met bedrijfsvoering met elkaar te delen en samen te innoveren. Als programma-manager lever ik graag mijn bijdrage door dit proces te stimuleren, te faciliteren en door partijen te verbinden.

  Ester Baauw

  Programma-manager ester.baauw@ictu.nl
  Meer informatie

  Vanuit mijn onderzoeksachtergrond raak ik enthousiast van cijfers en de vraag hoe we voor de praktijk betekenis daaraan kunnen geven. Ontwikkeling, en anderen daarbij helpen, is wat mij drijft.

  Tessa Janssen

  Onderzoeksadviseur tessa.janssen@ictu.nl
  Meer informatie

  Kennis binnen organisaties heeft een positief effect op organisatieprestaties. Vensters voor Bedrijfsvoering levert hier een bijdrage aan. Als onderzoeksadviseur help ik met het verzamelen en analyseren van deze kennis.

  Titia Sietsa

  Onderzoeksadviseur titia.sietsma@ictu.nl
  Meer informatie

  De bedrijfsvoering van organisaties ontwikkelt zich de laatste 10 jaar veel sneller dan in het decennium ervoor. Denk aan digitalisering, data, duurzaamheid, opgavegericht en flexibel werken, informatieveiligheid. Mijn rol? Het gesprek hierover voeren met MT’s op basis van onze instrumenten, kennis uitwisselen in bijeenkomsten, wetenschappers en praktijk in contact brengen en het publiceren van artikelen.

  Mark Huijben

  Managementadviseur mark.huijben@ictu.nl
  Johan Posseth
  Meer informatie

  De publieke sector staat voor grote uitdagingen. Nieuwe technologie en slimme bedrijfsvoering bieden kansen om prestaties te verbeteren en maatschappelijke meerwaarde te vergroten. Als managementadviseur van Vensters bied ik inzichten in de bedrijfsvoering en kennis over de nieuwste ontwikkelingen.

  Johan Posseth

  Managementadviseur Johan.Posseth@ictu.nl
  Meer informatie

  Als duider ondersteun ik gemeenten bij het proces van zelfonderzoek. Dat doe ik door kritisch mee te kijken naar de uitkomsten van Vensters en door samen conclusies te trekken over wat de cijfers ons zeggen en of dit past bij de ambities en opgaven van de gemeente.

  Jeroen Wismans

  Managementadviseur jeroen.wismans@vng.nl
  Meer informatie

  Ik ben verantwoordelijk voor de communicatie van Vensters: van het ontwikkelen van folders tot het schrijven van artikelen en het organiseren van seminars. Ik hou van mensen en inhoud bij elkaar brengen en (daarom) ook van social media en het organiseren van (online) bijeenkomsten.

  Jessica Straetemans

  Communicatieadviseur jessica.straetemans@ictu.nl
  Meer informatie

  Ik voer gesprekken met het management van deelnemers over de uitkomsten van de verschillende instrumenten. Ik word gedreven door het verbinden van mensen en hen te ondersteunen bij blijvende persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook organisaties helpen om te excelleren en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke drijfveren voor mij.

  Maik van Veldhoven

  Managementadviseur maik.veldhoven@ictu.nl

  Team Vensters

  Kernteam en stuurgroep

  Het team van Vensters is opgesplitst in het kernteam en de stuurgroep. Het kernteam houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en primaire werkzaamheden van Vensters. De stuurgroep geeft begeleiding waar nodig.

  Kernteam
  Het kernteam van Vensters bestaat uit medewerkers van de organisaties ICTU en VNG Realisatie.

  Stuurgroep
  De stuurgroep is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de instrumenten. Zij levert expertise over en input voor de ontwikkeling en toepassing van Vensters voor Bedrijfsvoering.

  De stuurgroep bestaat uit:

  • Peter Teesink, voorzitter, gemeentesecretaris Amsterdam
  • Tino de Velde, unitmanager Data en Monitoring, VNG Realisatie
  • Paul Rekveld, hoofd informatievoorziening en automatisering, gemeente Gouda
  • Liesbeth Houben, directeur publieke dienstverlening, gemeente Maastricht
  • Marcel Schippers, concerncontroller/ adelingshoofd financiën, gemeente Nissewaard
  • Johan Strieker, opdrachtgever programma Vensters, ministerie van BZK
  • Mary-José van Overveld, lid directieteam, waterschap Brabantse Delta