• "Ik gebruik de resultaten om het gesprek aan te gaan"

  Met Vensters krijg je snel inzicht in hoe jouw gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten op een flink aantal indicatoren. Ik gebruik de resultaten vooral om het gesprek aan te gaan. Soms wijk je als gemeente af qua scores. Je bent dan bijvoorbeeld duurder. Dat is interessante informatie en de start van een gesprek. Het kan bijvoorbeeld juist een heel bewuste politieke keuze zijn om een hoog voorzieningenniveau te hebben.

  De resultaten van Vensters helpen ons bij het nadenken over welke organisatie we willen zijn. En ze helpen ook als objectivering bij keuzes waar je (extra) fte’s inzet.

  Tot slot roep ik graag andere organisaties op om mee te doen. Hoe meer deelnemers, hoe beter de onderlinge vergelijkbaarheid wordt en hoe meer we van elkaar kunnen leren!

   


  Back Andere deelnemers over Vensters
  Mariël Middendorp Secretaris-algemeen directeur Hoogheemraadschap van Rijnland (voormalig gemeentesecretaris Rijswijk)