• Vensters voor dienstverlening: nieuw en verbeterd!

  Op basis van gebruikerservaringen hebben wij een aantal wijzigingen doorgevoerd. Daarmee is Vensters voor dienstverlening hét eigentijdse sturingsinstrument voor integrale dienstverlening in gemeenten. Het klantperspectief heeft een prominentere plek gekregen en de indicatoren zijn zo gebundeld dat ze het gesprek aan de managementtafel voeden en spiegelen. Gevolgen van lokale keuzes of gebruikelijke patronen worden zichtbaar en daarmee stuurbaar.

  De wijzigingen in het kort:

  • heldere opbouw van de domeinen: aanbod, afname, waardering
  • compactere vragenlijst
  • kanaalsturing en burgerzaken zijn omgevormd in vraagafhandeling en productafhandeling
  • totaalvolume van gevraagde diensten in beeld, naast de verdeling tussen digitaal en balie
  • 4en andere insteek van het sociaal domein: de dienstverleningsblik

  De vragenlijst staat vanaf 3 april 2018 open. Deelnemers aan Vensters voor dienstverlening hebben per e-mail een uitgebreide toelichting ontvangen.

  Wat blijft?

  • een gedegen validatie van de ingevoerde gegevens door het Vensters-team
  • de keuze uit twee processen
   • klassiek: gegevensinzameling in zes weken
   • vensters in 1 dag: samen met het Vensters-team in 1 dag verzamelen, valideren, duiden
  • een duidingsgesprek voor het management met een Vensters-adviseur

  Meer informatie? Vensters@ictu.nl of kijk hier.

  written by: Redactie