• Inzicht en inspiratie met Vensters voor Bedrijfsvoering

  Vensters voor Bedrijfsvoering is een uniek platform dat publieke organisaties inzicht geeft in het presteren van hun bedrijfsvoering. Jij geeft via online vragenlijsten je gegevens door, waarna onze Vensters-experts de cijfers valideren en vertalen naar een online rapportage. In het dashboard van onze website zie je hoe jouw cijfers zich verhouden tot die van vergelijkbare organisaties. Dit geeft je veel vergelijkingsmateriaal en interessante sturingsinformatie. Een ervaren adviseur bespreekt de resultaten met je MT en geeft advies over verbetering, groei en concrete vervolgstappen voor slimmere bedrijfsvoering.

  Deelnemer worden?

  Helderheid over je bedrijfsvoering

  Organisaties die snel een algemene indruk willen van de kwaliteit van hun bedrijfsvoering, kunnen aanvullend een Kwaliteitsmeting Bedrijfsvoering laten uitvoeren. Hierbij zetten we een online vragenlijst uit onder jullie managers en eventueel een selectie van medewerkers. De kwaliteitsmeting is optioneel en zonder extra kosten. Ook deze resultaten kun je bekijken in het online dashboard.

  Zo werkt het

  Het proces loopt van begin maart (start invullen) tot eind juli (duiding resultaten). In overleg kunnen we hiervan afwijken. Eerst vult de contactpersoon van jouw organisatie in ongeveer 3 dagen de online vragenlijst in, waarbij wij desgewenst telefonisch ondersteunen. Daarna valideren onze experts de cijfers. Uiteraard zijn jullie welkom bij de validatiebijeenkomsten. Vervolgens krijgt jouw organisatie toegang tot de online rapportage in het dashboard. Na overleg met jullie contactpersoon bespreken we tijdens een bijeenkomst de resultaten met jullie managementteam.

  We helpen je door het proces heen.

  Het proces in 4 stappen

  Stap 1:

  Gegevens verzamelen en invoeren

  Stap 2:

  Vensters valideert de cijfers

  Stap 3:

  Online Vensters-rapportage

  Stap 4:

  Duidingsgesprek met Vensters in het MT

  Resultaat

  Waardevolle (sturings)informatie!

  Het online Vensters-dashboard

  De resultaten van elk feitenonderzoek presenteren we in een interactief online dashboard dat je kunt bekijken via onze website. In het Vensters-dashboard vergelijk je eenvoudig je eigen managementinformatie met die van andere deelnemers. De hoofdlijnen staan samengevat in een overkoepelend managementdashboard, daaronder vind je de rapportages over de thema’s organiseren en regie, productiviteit en overhead, financiële grip en weerbaarheid, vitaliteit, wendbaarheid, digitalisering en datagedrevenheid, duurzaamheid, flexibel werken en belastingen (die laatste alleen voor waterschappen).

  Benieuwd naar het dashboard?

  Organiseren en regie

  Wat doe je zelf of besteed je uit, wat is de omvang van diverse kosten?

  Productiviteit en overhead

  Hoe productief is je organisatie, hoe efficiënt heb je je technologie en je overhead ingericht?

  Financiële grip en weerbaarheid

  Hoe financieel weerbaar ben je, welke organisatiekosten maak je en wat is je betaaldiscipline?

  Digitalisering en datagedrevenheid

  Hoe geef je vorm aan de digitale transformatie, wat hebben jouw medewerkers ter beschikking en wat zijn de kosten?

  Vitaliteit

  Hoe vitaal is je organisatie (ziekteverzuim, leeftijdsopbouw, uitgaven voor opleiding en ontwikkeling, et cetera)?

  Wendbaarheid

  Hoe veerkrachtig en schokbestendig is je organisatie?

  Duurzaamheid

  Hoe duurzaam is je organisatie, hoe heb je duurzaamheid geïntegreerd in je bedrijfsvoering en lukt het om een inclusieve werkgever te zijn?

  Belastingen

  Deze vergelijking geldt alleen voor waterschappen.

  Zij maken al gebruik van Vensters voor Bedrijfsvoering

  • Aa en Maas
  • AGV / Waternet
  • Alblasserdam
  • Alkmaar
  • Almelo
  • Amersfoort
  • Amstelveen-Aalsmeer
  • Amsterdam
  • Apeldoorn
  • Arnhem
  • Assen
  • Baarn
  • Beek
  • Bergen op Zoom
  • Berkelland
  • Bernheze
  • Best
  • Beverwijk
  • Binnenmaas
  • Borne
  • Boxtel
  • Brabantse Delta
  • Breda
  • Bronckhorst
  • Coevorden
  • Cranendonk
  • Dantumadiel
  • De Dommel
  Alle deelnemers Vensters
  Interesse? Neem contact op