• Het Vensters-dashboard

  De resultaten van het feitenonderzoek vind je in een interactief online dashboard dat je als deelnemer bekijkt via onze website. Je hoeft dus niet meer een aparte app te downloaden, zoals in het verleden het geval was. In het Vensters-dashboard vergelijk je eenvoudig je eigen managementinformatie met die van andere deelnemers. Hoe ‘scoor’ jij vergeleken met anderen? Aan de slag met het dashboard kan via onderstaande omgeving of via deze link.

  In het dashboard zijn diverse categorieën opgenomen, waaronder:

  Dashboard Vensters

  Dahsboard Vensters 2

  Dashobard Vensters 3

  Dashboard Vensters 4

  Dashboard Vensters 5

  Meer weten? Neem contact met ons op